SZYBA – GLASS

Written Works - poetry, fiction, auto-biography © Marek Seyda

Książka “Szyba” to pseudoautobiograficzna opowieść autora, ilustrowana starymi zdjęciami.

The book “Glass” is a pseudo-autobiographical story of the author, illustrated with old photographs.