My city Cologne – Meine Stadt Köln – Moje miasto Kolonia

| Posted by Marek Seyda

My hometown is Cologne, in the western part of Germany, although originally I was born and raised in Poland.

My mother tongue is Polish but due to this major shift in life, I speak German, too. At home, I do write my fiction and poetry in Polish, as it is easiest for me to use my native language.
In 1980, I also worked for some months in London where I picked up a bit of English.

Since 1981 I live in Köln / Cologne, Germany, which has become my true home town.

Here are a few landmarks of the city.


Meine Heimatstadt ist Köln, im westlichen Teil Deutschlands, obwohl ich ursprünglich in Polen geboren und aufgewachsen bin.

Ich spreche Deutsch, meine Muttersprache ist aber Polnisch, so dass ich auch meine Bücher auf Polnisch schreibe.
Etwas English habe ich 1980 aufgegriffen, als ich einige Monate in London gearbeitet habe.

Seit 1981 lebe ich aber dauerhaft in Deutschland, in Köln. Die Stadt ist eine echte Heimatstätte geworden.

Hier sind ein paar Wahrzeichen der Stadt.


Mieszkam w Kolonii, w zachodniej części Niemiec, choć urodziłem i wychowałem się w Polsce.

Tak wiec mówię po niemiecku, chociaż książki pisze po polsku.
W 1980 roku pracowałem kilka miesięcy w Londynie, gdzie załapałem trochę angielskiego.

Od 1981 roku mieszkam w Niemczech, w Kolonii.

Oto kilka punktów orientacyjnych tego miasta.


Dufthaus 4711 / House of Fragrances selling Original Eau de Cologne / Budynek Wody Kolońskiej

Köln 4711 - Cologne 4711 Perfume building - Budynek Wody Kolonskiej - photo by Marek Seyda

 

Weltstadthaus (von den Kölnern Walfisch genannt) / The Global City Building (Kölners have dubbed it the whale) / Weltstadthaus (nazywany wielorybem przez tubylców)

Köln - Cologne Peek und Cloppenburg Shopping Centre - photo by Marek Sedya

 

St. Pantaleon, frühromanischer Kirchenbau / The Church of St. Pantaleon, early Romanesque church / Kościół św. Pantaleona, romańska bazylika

Köln - Cologne St Pantaleon Church - photo by Marek Seyda

 

Justizgebäude Reichenspergerplatz / District court Reichenspergerplatz / Sąd rejonowy Reichenspergerplatz

Kölner Amtsgericht - Kolonski Sad - Cologne Court - photo by Marek Seyda

 

Kölner Dom / Cologne Cathedral / Katedra Kolońska

Kölner Dom - Cologne Cathedral - Katedra Kolonska - photo by Marek Seyda
Südportal des Kölner Doms / Southern portal of the Cologne Cathedral  / Portal południowy Katedry Kolońskiej
Kölner Dom - Cologne Cathedral side view - Katedra Kolonska - photo by Marek Seyda.jpg
Kölner Dom – Kirchenfenster / Cologne Cathedral – stained glass window / Katedra Kolońska – witraż
Kölner Dom - Cologne Cathedral - Katerdra Kolonska - Kirchen fenster - window - witraż - photo by Marek Seyda
Bild des Doms aus meiner Bildersammlung / Picture of the cathedral from my collection / Obraz katedry z własnej kolekcji

Kölner Dom - Katedra Kolonska - Dom Cathedral - photo by Marek Seyda

 

Typische Ansicht des Doms mit Baugerüst / A typical view of the cathedral, always under construcion / Typowy widok na katedrę pod ciagłym remoncie

Kölner Dom mit Baugerust - Cologne Cathedral under construction - Katerdra w budowie - photo by Marek Seyda

 

Museum Ludwig und Philharmonie / Ludwig Museum and the philharmonic / Muzeum Ludwig i filharmonia

Museum Ludwig photo by Marek Seyda

 

Römisch-Germanisches Museum / Roman-Germanic Museum / Rzymsko-Germańskie Muzeum

Römisch-Germanisches Museum photo by Marek Seyda

 

Westdeutscher Rundfunk – WDR / German public-broadcasting institution WDR / niemieckojęzyczny, publiczny, regionalny nadawca radiowo-telewizyjny WDR

Köln WDR - Cologne TV building - photo by Marek Seyda

 

Kölner Planetarium / Cologne planetarium / Kolońskie planetarium

Kölner Planetarium photo by Marek Seyda

 

Evangelischer Kirchturmhahn / Protestant church tower /  ewangeliczny kogut na wieży kościoła

Kölner Kirchenhahn photo by Marek Seyda

 

Kölsche Kneipe / Cologne pub / Kolońska knajpa

Köln Kölsche Kneipe Früh photo by Marek Seyda

 

Köln am Rhein – Litographie aus meiner Sammlung / Cologne by the Rhine – litograph from my collection / Kolonia nad renem – litografia z własnej kolekcji

Köln Litographie - Cologne Litography - Kolonia Litografia - photo by Marek Seyda

Leave comment 0 Comments below

Leave your comment