DZIWNOTY – WONDERS

Written Works - poetry, fiction, auto-biography © Marek Seyda

Książka “Dziwnoty” to zbiór bardzo różnych publikacji z ilustracjami Anny Kmity. Dwa tomy.

The book “Wonders” is a collection of different publications with illustrations by Anna Kmita. Two volumes.