Nierzeczywistość – Unreality

Written Works - poetry, fiction, auto-biography © Marek Seyda

Książka “Nierzeczywistość” to zbiór siedmiu opowiadań z ilustracjami Anny Kmity.

The book “Unreality” is a collection of seven short stories with illustrations by Anna Kmita.