MIESZANKA – THE BLEND

Written Works - poetry, fiction, auto-biography © Marek Seyda

Książka “Mieszanka” to zbiór rozmyślań i ciekawostek filozoficznych, z ilustracjami Anny Kmity.

The book “The Blend” is a collection of thoughts and philosophical curiosities, with illustrations by Anna Kmita.